escort bursa escort beylikdüzü kütahya escort kirsehir escort isparta escort escort bursa bayan escort istanbul escort istanbul escort mersin pendik escort bayan escort kayseri bayan escort bayan bursa kocaeli escort bayanlar atasehir escort bayanla istanbul escort

ALEV Vakfı Eğitim Bursu Koşulları

Okul döneminin başlaması ile birlikte pek çok öğrenciyi, özellikle de üniversiteye başlayan veya eğitime devam eden öğrencilerin odaklandığı en önemli konu burs veren kurumlar ve burs verilme koşullarıdır. Pek çok kurum ve vakıf öğrencilere, karşılıklı ya da karşılıksız olarak burs verir ve eğitimlerini maddi anlamada destekleyerek bitirmelerine yardımcı olurlar. Bu vakıflardan bir tanesi de ALEV vakfıdır.  ALEV Vakfı Eğitim Bursu Koşulları hakkında öğrencilerin merak ettiği konuları araştırdık. ALEV Bursu konusunda en çok merak edilen, ALEV Bursu Nasıl Alınır,ALEV Bursu Kimlere Verilir,ALEV Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır,ALEV Bursu Ne Kadardır,ALEV Bursu İçin Başvuru Koşulları Nelerdir gibi konu başlıklarından oluşmakta. Öncelikle ALEV ne demek onu açıklayarak makalemize başlayalım. ALEV Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kısaltmasıdır. Alev Burs olarak bilinen eğitim bursu da Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilmektedir. Bu makalemizde Sizlere ALEV Bursu Nasıl Alınır,ALEV Bursu Kimlere Verilir,ALEV Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır,ALEV Bursu Ne Kadardır,ALEV Bursu İçin Başvuru Koşulları nelerdir gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

ALEV Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır

Alarko Eğitim ve Kültür vakfının bursundan faydalanmak üzere ; Burs başvuruları okulların burs ofislerine yapılmaktadır. ALEV doğrudan burs başvurusu kabul etmemektedir. Okulların burs ofisleri, bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV yönetimine iletir.

alev_egitim_bursu_nedir

ALEV Vakfının Amacı

 Ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl “Karşılıksız Burslar” vermektedir.
BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey’et kararı ile 3 kategoride verilmektedir.
1- Üniversite Bursları,
2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,
3- Alarko Mensubu Çocukları Burslarıdır.
Vakfın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları aşağıdaki başlıklarda belirtilmiştir.
1- Üniversite Bursları

A- Dr. Üzeyir GARİH Bursu

İ.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf veya lisans üstü öğrenim gören 4 öğrenci,

alev_egitim_bursu_ne_kadar

B- Alarko Eğitim – Kültür Vakfı(ALEV) Bursu

 • Üniversiteler bazında bölümler; Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersi bulunmaması gerekir.
 • Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
 • Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
 • Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Burs Verilecek Kişiler Nasıl Seçilir ?

 • Öğrenciler, Üniversitelerin Burs Ofislerinden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldururlar.
 •  Burs Ofisleri, bildirilen kontenjan kadar öğrenciyi seçer ve ALEV Yönetimine iletir.
 • ALEV tarafından burs başvurusu kabul edilen öğrencilere burslarının kabul edildiğine dair bir mektup gönderilir.

Ödeme Şekli:

Aylık burs miktarı 2011-2012 öğretim dönemi için 250.-TL/ay’dır.
Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.

alev_egitim_bursu_basvurusu_nasil_yapilir

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları İle Kapsamı:

 • Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Liselerinin 11. veya 12. sınıfında öğrenim gören toplam 25 öğreciye burs verilir.
 • Burslardan Bilişim Teknolojileri, Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, İnşaat Teknolojisi, Makina Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler yararlanabilir.

ALEV Bursu Koşulları Nelerdir,ALEV Bursu Alabilmenin Şartları

 • Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencilerin bir önceki sınıfa ait yıl sonu başarı puanının en az 85 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.
 • Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
 • Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.

Seçim Şekli:

 • Öğrenciler okul yönetiminden aldıkları ALEV Burs İstek Formlarını doldurarak Okul Müdürlüklerine verirler, Okul Müdürlüğü formların doğruluğunu onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne gönderir.
 • Genel Müdürlük bildirilen öğrencilerden burs şartlarını taşıyan 25 öğrencinin seçimini yaparak, bu öğrencilerin ALEV Burs İstek Formu’nu Vakfa gönderir.
 • Yukarıdaki şartları taşıyan ve burs almak üzere başvuran öğrencilerden başarı ve ailelerinin gelir durumları dikkate alınarak seçilenlere ALEV tarafından burs tahsis edilir.

Ödeme Şekli:

 • Aylık burs miktarı 2011-2012 öğretim dönemi için 125.-TL/ay’dır.
 • Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencilerin banka hesap numaralarına yapılır.

alarko_egitim vakfi_bursu

3- Alarko Mensubu Çocukları İçin Verilen Bursları

Topluluğumuz mensuplarının çocuklarına yönelik burslar; Lise ve Üniversiteye giden çocukları kapsamaktadır.

Burs Koşulları

 • Burslar karşılıksız olup, herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez.Burs alan öğrenci, düzenli bir öğrenci yaşamının gereklerini yerine getirmeyi, okuluna derslerini aksatmadan devam etmeyi kabul eder.Öğrenimin aksatılması halinde burs iptal edilir; ancak, resmi belgelere dayanan hastalık veya mazeretler sebebiyle öğrenimin aksaması halinde, burs verme süresinin uzatılıp uzatılmamasına karar verme yetkisi Alarko Eğitim-Kültür Vakfı’na aittir.
 • Alarko Eğitim-Kültür Vakfı gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
 • Öğrencinin anne veya babasının Alarko Şirketler Topluluğunda en az 5 yıl çalışıyor olması gerekmektedir. Öğrencinin ailesinin 2011 yılı net gelirinin 20.000.-TL’nin (ücret, ikramiye, sosyal yardım, prim ve ailenin diğer gelirleri dahil) altında olması gerekmektedir. (Bu gelir sınırı, her yıl yeniden belirlenir.)Öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki notlarını belgeleyerek başarılarını kanıtlamaları amacıyla “karne” ve “başarı belgesi” fotokopilerini Burs İstek Formu ile birlikte Vakfa ibraz etmeleri gerekir.Burs’a kesin hak kazanmak için, anne/babanın görev yaptığı
 • Şirket/Müessesenin en üst amirinin onayı alınır.Öğrencinin yıl kaybetmemiş olması gerekmektedir.
 •  Her aileden 1 öğrenciye burs verilir.
 • Öğrenci burs almaya; başarısının ve burs’a ilişkin şartlarının ortadan kalkmaması kaydı ile; Liseye başladıysa lise bitinceye kadar, Üniversiteye başladıysa üniversite bitinceye kadar devam eder.
 • Öğrencinin anne veya babasının emeklilik ve ölüm nedeni dışındaki bir nedenle Alarko Topluluğu’ndan ayrılması halinde burs iptal edilir.

Seçim Şekli:

 • Burs başvurusu, öğrencilerin daha önce doldurduğu ve Mensubun bağlı bulunduğu Şirketin Yöneticisinin de doğruluğunu onayladığı ALEV Burs İstek Formunun ALEV Yönetimine teslim edilmesi ile yapılır.
 • Mensup Çocukları için ayrılan kontenjan ALEV’in aynı yıl verdiği Üniversite, E.M.L. ve Teknik Lise burs bütçesinin % 10’unu geçemez.
 •  Burs talebinin kontenjanı aşması durumunda müracaatlar arasından başarı sıralamasına göre seçim yapılır (Eşitlik halinde; öğrencinin yaşı, anne veya babasının kıdemi ve ailenin gelir düzeyi dikkate alınır.)
 • Bursiyer seçimde Şirketlere göre dağılım ayrıca dikkate alınır.

alevdev_burs_alan_ogrenciler

Ödeme Şekli:

 • Aylık burs miktarı; 2011 – 2012 öğretim dönemi için; lise öğrencileri için 125.-TL/ay ve Üniversite öğrencileri için 250- TL/ay’dır.
 • Ödemeler, her ayın ilk haftası içinde yalnız öğretim aylarına (sömestre dahil) mahsus olmak üzere öğrencinin banka hesap numaralarına yapılır.ALEV Bursu Nedir,ALEV Bursu Nasıl Alınır,ALEV Bursu Kimlere Verilir,ALEV Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır,ALEV Bursu Ne Kadardır,ALEV Bursu İçin Başvuru Koşulları Nelerdir
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“ALEV Vakfı Eğitim Bursu Koşulları” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir

Sponsor Bağlantılar

instagram takipçi hilesiinstagram beğeni