ALLAHIN 99 İSMİ(ESMA-ÜL HÜSNA)

Gezelim Görelim 16 Aralık 2008

Allah(cc) -Yaradanın öz adıdır. Diğer bütün isimlerin anlamı Allah isminde mevcuttur.
Er-Rahman (cc)-Nimet verici.
Er-Rahim (cc)-Acıyıcı.
El-Melik (cc) -Her şeyin hakimi.
El-Kuddüs (cc) -Noksandan münezzeh.
Es-Selam (cc)-Selamet verici.
El-Mü’min (cc) -Emin kılıcı.
El-Müheymin (cc)-Mahlukunu kollayıcı.
El-Azîz (cc)-Her şeye galip.
El-Cebbâr (cc)-Mecbur kılıcı.
El-Mütekebbir (cc)-Büyüklükle vasıflı.
El-Hâlik (cc)-Yaratıcı
El-Bâri (cc) -Taktir edici.
El-Musavvir (cc) -Şekil verici
El-Gaffâr (cc) -Günahları örtücü.
El-Kahhâr (cc)-Kahredici.
El-Vehhâb (cc) -Bahşedici.
Er-Rezzâk (cc) -Rızık verici.
El-Fettâh (cc)-Kapıları açıcı.
El-Alîm (cc) -Bilici.
El-Kâbiz (cc) -Sıkıcı,kısıcı.
El-Bâsit (cc) -Açıcı,genişletici.
El-Hâfid (cc) -Dereceleri indirici.
Er-Râfi (cc) -Dereceleri yükselten.
El-Muizz (cc) -İzzet verici.
El-Müzill (cc) -Zelil kılıcı.
Es-Semî (cc) -İşitici.
El-Basîr (cc) -Görücü.
El-Hakem (cc) -Hükmedici.
El-Adl (cc) -Bizzat adalet.
El-Latîf (cc) -Lutfedici.
El-Habîr (cc)-Kulunu imtihan edici.
El-Halîm (cc) -Yumuşaklık gösterici.
El-Azîm (cc)-Sonsuz büyük.
El-Ğafûr (cc) -Bağışlayıcı.
Eş-Şekûr (cc) -Kullarını kabul edici.
El-Aliyy (cc) -Yükseklikte sonsuz.
El-Kebîr (cc) -Büyük.
El-Hafîz (cc)-Koruyucu.
El-Mukît (cc) -Kuvvet verici.
El-Hasîb (cc) -Hesap görücü.
El-Celîl (cc)-Büyüklük O’na mahsus.
El-Kerîm (cc) -Kerem sahibi.
Er-Rakîb (cc) -Üstün gelici.
El-Mucîb(cc) -Duaları kabul edici.
El-Vâsî (cc)-Sınırsız.
El-Hakîm (cc)-Hikmet sahibi.
El-Vedûd (cc)-Mü’minleri seven.
El-Mecîd (cc) -Yüksek şerefe sahip.
El-Bâis (cc) -Peygamber gönderen.
Eş-Şehîd (cc) -O’ndan saklı yok.
El-Hakk (cc) -Hak üzere kaim.
El-Vekîl (cc) -Her şeye kefil.
El-Kaviyy (cc)-El-Kaviyy (cc)
El-Metîn (cc)-Kuvvette kemal.
El-Veliyy (cc) -Mü’minlere dost.
El-Hamîd (cc) -Hamd edilen.
El-Muhsî (cc)-İlmi eşyayı kuşatıcı.
El-Mubdi (cc) -Misalsiz yaratıcı.
El-Muîd (cc) -Öldürücü ve diriltici.
El-Muhyi (cc) -Hayat verici.
El-Mümît (cc) -Hayat kaldırıcı.
El-Hayy (cc) -Evveli ve sonsuzu diri.
El-Kayyûm (cc)-Her şey O’nunla kâim.
El-Vâcid (cc) -Zengin ve ihtiyaçsız.
El-Mâcid (cc) -Azamet ve şerefli.
El-Vâhid (cc) -Bir ve eşsiz.
Es-Samed (cc)-Muhtaç olunan ihtiyaçsız.
El-Kâdir (cc) -Kuvvetli.
El-Muktedir (cc) -Dilediğini yapabilen.
El-Mukaddim (cc) -Öne alıcı.
El-Muahhir (cc) -Sona erteleyici.
El-Evvel (cc) -Evveli olmayan.
El-Âhir (cc)-sonu olmayan.
Ez-Zâhir (cc) -Görünen.
El-Bâtin (cc) -Gizli olan.
El-Vâli (cc) -İşleri yürüten.
El-Müte’âli (cc) -Zatiyle en yüksek.
El-Berr (cc) -İyiliği bol olan.
Et-Tevvâb (cc) -Tövbeleri kabul edici.
El-Müntekim (cc) -Suçların karşılığını veren.
El-Afuvv (cc)-Bağışlayıcı.
Er-Raûf (cc) -Rahmet gösteren.
Mâliku’l-Mülk(cc) -Bütün mülklerin sahibi.
Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (cc)-Şeref ve ikram sahibi.
El-Muksit (cc) -Adalet gösterici.
El-Câmi (cc) -Kıyamette toplayıcı.
El-Ğaniyy (cc) -Çok zengin.
El-Muğnî (cc)-Zengin edici.
El-Mâni’ (cc) -Dilediğini en gelleyen.
Ed-Dârr (cc) -Dilediğine zarar verici.
En-Nâfi (cc) -Dilediğine menfaat verici.
En-Nûr (cc) -Alemleri aydınlatan.
El-Hâdî (cc) -Doğruyu gösterici.
El-Bedî (cc)-Vasıtasız icat edici.
El-Bâki (cc) -Varlığı dâim olan.
El-Vâris (cc) -Mülklerin gerçek sahibi.
Er-Reşîd (cc) -Kullarını irşad eden.
Es-Sabûr (cc)-Sabır gösteren

Benzer İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“ALLAHIN 99 İSMİ(ESMA-ÜL HÜSNA)” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir

Sponsor Bağlantılar