BİTKİLERİN DEVALARI VE NEREDE NASIL KULLANILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ÖNERİLER VE UYARILAR

Gezelim Görelim 6 Ağustos 2008

BAD—BAD

Bir adı da “YÜKSÜK OTU” olan “BAD — BAD” derin köklü boylu poslu bir bitkidir. Yüksekliği, çoğu kez bir metreyi geçer. Tüylü gövdesinin üzerinde yüksük, lale şekilli meyveleri vardır. Tarlalarda, tarla kenarlarında, harabelerde kolaylıkla yetişir. Sonbaharda olgunla. şan tohumları, bir hayli tatlıdır. Bu özelliği yüzünden, çocuklar tarafından yenir. Ancak bitkinin “DELİ BADBAD” adı ile bilinen türünü yemek tehlikelidir. Baygınlık, ağır, ciddi ölçüde bir uykuya yol açar.

NEYE YARAR

* Badbad’ın ancak “AKILLI BADBAD” adı ile tanınanından yarar sağlanır,

* Bitkinin tohumları bazı göz ağrılarına karşı kullanılır.

* Tohumlar yakılatak tütsü hazırlanır. Ağrılı göz veya gözler bu tütsüye tutulur.

BADEM:

YURDUMUZDA bol miktarda yetiştirilen ve besin değeride çok fazla olan bir bitkidir. Çekirdek lerinin acı veya tatlı oluşuna göre (acı, tatlı badem) diye adlandırılır.

NEYE YARAR:

ÖKSÜRÜKTE, ağaçlardan akan sakızını kaynatıp şeker iIve ederek içmek ferahlık verir. Tatlı badem ezilerek çıkarılacak yağı, küçük çocukların kabızlıklarında bir kahve kaşığı kadar verilirse iyi gelir. 1 ölçü tatlı bademyağı, 9 ölçü kireçli su ile karıştırılıp yanıklara sürülürse, derinin su toplamasını ve kavlamasını önler. Acıbademin yağı zehirlidir. Ev ilacı olarak kullanılması doğru değildir. Kokusundan ötürü sabun, krem ve esans sanayiinde de kullanılır.
BAĞ YAPRAĞI
Meyvesi kadar dalından, yaprağından, özsuyundan yararlanılır. Ancak kullanılacak olan bitki kısımlarının çok iyi temizlenmesi gerekir.
.Dalından alınacak özsuyu aşırı içki içenlere içirilirse, tiksinti yaratır.

* Bazı göz ağrılarına, özsu ile pansuman yapılırsa iyi gelir.

* Yapraklar iyice temizlenerek hafif yaralara sarılarak yararlanılır.

BAĞA YAPRAĞI
Sulak yerlerle, çayırlarda yetişen, seyrek, iri yapraklı bir bitkidir. Olgunluk döneminde sarı renkli çiçek açar. Yere dönük yaprakları çok belirli biçimde damarlıdır. Bu özelliği ile, bir adı da “KIRKDAMAROTU” dur.
NEYE YARAR

* Bitkinin en çok yapraklan kullanılır. Yapraklar iyice temizlendikten sonra çıbanların üstüne konursa, açar ve cerahatı akıtır.
* Bazı hallerde kan durdurmaya iyi gelir. Bunun için dövülerek toz haline getirilmiş yapraklar kullanılır.
* Bitkinin tohumlarından bir miktarı Bal ile karıştırılarak yenirse nefes darlığına iyi gelir.

* Bitki kurutularak muhafaza edilir. Kurutulmuş Bağa yaprağının suyu, mayasıla karşı kullanılır.

Suyun aç karnına içilmesi gerekir.

* Bitki, yaraları kurutmak için de yarar Sağlar.

BALMUMU

Bal peteğinin esasını oluşturan BALMUMU, eskiden olduğu oranda olmasa bile, bugünde Tıpta kullanılır. Açık havada bırakılır, ya da suda kalırsa san boyasını kaybeder, aklaşır.

NEYE YARAR

* Balmumu, en çok yakı olarak kullanıhr. Yakılar ağrılı organlara sarılarak kullanılır.

* Ancak, balmumu yakısının cildi tahriş etmiyecek bir kıvamda hazırlanması gerekir. Ancak konu iyi biliniyorsa yakı hazırlanmalıdır.
BİR REÇETE

Eskiden çok kullanılan Balmumu yakılan giderek ragbetten düşmüştür. Bununla beraber bazı yörelerde gene de sık sık kullanılclıg ı bilin ir. En çok uygulanan Balmumu yakılarından birisi şöyle hazırlanır Beş kısım Balmumu ile bir kısım Çamsakızı ve beş kısımda içyağı iyice karıştırilır, macunlaştırılır. Macun, temiz, mikropsuz bir kumaşın üzerine iyice yayılır, yakı hazırlanmış olur.
BAKLA:

BİRÇOK çeşiti olan taneli bir bitkidir. Sebze olarak tazesi, ezme olarak tanesi kullanılır. Hazmı kolay ve besleyici bir bitkidir. Çiçekleri toplanıp kurutularak kapalı yerde saklanır.

NEYE YARAR:

BİR miktar bakla çiçeği çay gibi haşlanıp her yemekte bir çay bardağı içilirse karaciğer zafiyetine iyi gelir, idrar söktüriir, viicuttaki zehirleri atar. Kum diişiirmede, bakla çiçeklerini mısır püskülü ile kaynatıp suyundan aç karnına bolca içmek fayda verir. Mide bozukluklarında, taze yapraklarının salatasını yemek fayda sağlar.

BALDIRIKARA:

NEMLİ yerlerde yetişen, yaprakları atyelesini andıran bir bitkidir. Saksılarda da yetişir. Yapraklarından yararlanılır.
NEYE YARAR:

KAYNATILMI Ş yapraklarının suyundan, sabahları aç karnına içmek Aybaşı gecikmelerini önler. Bu sudan bolca içmek de kum düşürmede yararlıdır. Mide ağrılarına da suyundan bir fincan içmek iyi gelir. Şişlerde, çok kaynatılarak, elde edilen lpa, şiş olan yere sarılırsa şifa verir.

BALDIRAN
BALDIRAN, tümü ile zehirli bir bitkidir. Bu bakımdan evde iliç olarak kullanılırkeıı son derece dikkatli olunmalıdır. (Ünlü düşünür SOKRAT hakkında varılan ölüm cezası baldıran suyu içilerek yerine getirilmiştir. Baldıran tohumlarının kaynatılmasıyle elde edilen gargara diş ağrilarma karşı kullanılır. BALDIRAN buğusunun solucan düşürmek için yararlıdır. Ağzı açıp kısa bir süre buğu üstünde durulur. Hekimlikte birçok iliçlarda kullanılan BALDIRANı çok iyi tanımak ve daha iyisi ancak, doktor bir reçete vermişse kullanmak, en iyi yoldur Dere kenarlarında, sulu hendek çevrelerinde iki metreye kadar boy atan BALDIRAN’a hiç bir hayvan ağız değdirmez, ot bulmazsa bile yanından geçer gider.

BÜYÜK HEKiM HİPOKRAT’tan günümüze kadar, yararı, zararı, uygulama şekilleri ve reçeteleri tartışılan BALDIRAN OTU son derece tesirli maddelere ve zehirli bir bileşime sahiptir. Bu bakımdan ev ilacı olarak kullanılması için çok iyi tanınması, tecrübelerin geçerliliği ve tariflerini çok doğru olması şarttır. Herşeyden önce, BALDIRAN’dan yararlanmağa kalkışmadan bir doktorla, eldeki tarif ve reçeteler konu şulmalı, tartışılmalıdır.

NEYE YARAR:
* Dahilen kullanılmasında çok dikkatli daı ranılması gerekir. Vücutta görülen şişlikleri giderir.

* Çiçelderinde kudret ve zindelik verici çok tesirli maddeler bulunur. Keskin, ağır, tahrik edici güzel kokusu olan BALDIRAN çiçeklerinde, Salisilik asit, metil salisilat, analhedit vardır. Çeşitli esanslar yapılır.

* Çiçeklerirıin suyu limon, sirke bitki yaprağı ve tohumu ile iyice karıştırılır, ezilir. Elde edilen suyundan az miktarlarda içilir. Bu reçetenin gençlik ve ziızlelik kazandırdığı bilinir.
* Bitkinin suyu bir miktar alkole ilave edilerek, az miktarlarda içilir.

DİKKAT :

Bu reçetelerin kullanılmasından önce, mutlaka bir doktora danışmak gerekir.

* Bitkiden, soğuk algınlıklarınd a, nezle ve gripte, ev ilacı yapılır.

* Baldıran’da sinir sistemini düzenleyici tesirli maddeler bulunur. Sinir gerginliklerinde, sinirliliğe karşı iyi gelir, yatıştırıcı rol oynar.

REÇETESİ Bir litre suda 10-12 gram kadar, bitki çay gibi pişirilir. Günde birkaç defa, birer fincan içilir.

BARDANE:
Ev ilaçları yapılmasında son derece geniş bir uygulama alanı bulunan BARDANE faydalı bir bitkidir. Bitkinin içinde çeşitli tesirli maddeler vardır. BARDANE nin yar rarlanılan, ilaç olarak kısmı kökleridir. Bütün bitkilerde olduğu gibi, BARDANE’den de ilaç olarak beklenen sonucun sağlanması için genel ilkelerin titizlikle uygulanması gerekir. Hatta BARDANE için daha da büyük özen ve tizlik gösterilmesi şarttır.
BARDANE’deki maddeler, özellikle, antibiyotik ve insülin tesirlerinc sahiptir. Mikrop kırıcı sonuçlar sağlar.

NEYE YARAR:

* Kanın temizlenmesinde büyük yararları vardır.

* Pankreası kırbaç lar çalışmayay zorlar, salgısını çoğaltılır. Bu tesirleri ile pankreasa bağlı hastalıklara çok iyi gelir. ‘ Kandaki şeker oranını düzenler, yüksek seviyeyi önler, düşürür.

* Şeker hastalarında ortaya çıkan çıban ve yaraların uzun süre devam etmesini engeller, iyileşmesini çabuklaştırır, kolaylaştırır. Ayrıca, bu hastaların, özellikle boyunlarında görülen şişliklerin giderir. Mikrobik rahatsızlıkların iyileştirilmesinde yararlı olur.

REÇETESİ :

ilaç, BANDANE’nin köklerinden yapılır. Köklerin çok temiz olması, iyi muhafaza edilmesi gerekir. Bir litre temiz, mikropsuz soğuk suya 35 – 40 gram kadar kök ince ince kıyılarak koyulur. Hafif ateşte kaynamaya bırakılır. Bileşim 10 -12 dakika kaynatıldıktan sonra 30 – 35 dakika dinlendirilir. Daha sonra temiz şekilde süzülür. Yemek aralarında, günde 3-4 bardak içilir.

BALLİBABA:
BİRÇOK çeşidi olan bitki, ballı olduğundan arıların yatağıdır.
NEYE YARAR:
TOHUMLARINDAN yapılacak lpa ılıkça kulağıfl arkasına bağlanırsa kabakulakta şifa verir. Kökleri kaynatılarak elde edilen su içilirse, kanlı basura karşı iyi gelir.

BALIK OTU:
GÖSTERİŞLi, görkemli olan bitkinin uzun sapları üstünde yeşil dalları bulunur. Budalıları ve hafif tüylü yapısı ile de kolayca tanınır.
BALIK OTUnun ev ilacı olarak yararlanılan kısımları çiçekleri ile yapraklarıdır.
NEYE YARAR:

* oksiirüğe karşı son derece iyi gelir. Soğuk algınlıklarında, ateşli hastalıklarda ferahlık ve iyilik verici tesirli maddelere sa-
hiptir.
* BALIK OTU ndan, nezleye ve bronşite çok iyi gelen ev ilaçları yapılır. Hastanın kolayca, bol bol terlemesini sağlar. Bu yolla ferahlık sağlarken, vücutta biriken zararlı, zehirli maddeleri dışarı atar.
REÇETESİ :

30 Gram kadar BALIK OTU
bir litre suda haşlanır, çay gibi pişirilir. Günde üç, dört fincan içilir.

BELLADON:
BELLADON” Güzel avrat otu” hekimlikte, teskin edici ilaç yapımında kullanılan, meyveleri zehirli bir bikidir.
Map bozukluklarmda, yatışt iricı, teskin edici etkileri bulunan birçok ildç yapımında kiillanılan BELLADON’ don evde ancak yapraklarından faydalanita bilir.

NASIL VE NERDE:

BELLADON yaprakları kaynatılarab elde edilen sıvı, asabi gerginliklere, asab bozukluklarına iyi gelir. Bir gerekirse iki tatlı kaşığı içilir. Banyo suyuna karıştırılarak bazı deri hastalıklarına karşı da kullanılan BELLADON’ un bir adıda “DULAVRAT OTU’ DUR’
Otlak yerlerde kolayca yetişen, yaprak ve çiçekleri yapışkan olan BELLADON hekimlikte önemli yeri bulunan “ ATROPI’N” denilen zehirli ilacın yapıldığı bitkidir.

BİBERİYE:
BÜBERİYEDE denir. Deniz kısıyısında yetişen, iki metreye kadar yükselebilen, daima yeşil, çok dahi bir çalıdır. Yaprakları iğne gibidir. Mavi ve eflatun çiçekleri, reçineyi andıran kokusu vardır. Yaprak ve çiçeklerinden biberiye esansı elde edilir.

NEYE YARAR:
AĞRILARDA, banyo suyuna 2 gr. biberiye esansı koyup yıkanmak şifa verir. Hazımsızlıkta bir litre suya dört damla esansından koyup yemeklerde içmek iyi gelir. Uyuzda kaynatılmış çiçek ve yapraklarının suyunu sürmek yararlıdır.

Benzer İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“BİTKİLERİN DEVALARI VE NEREDE NASIL KULLANILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ÖNERİLER VE UYARILAR” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir

Sponsor Bağlantılar