escort bursa escort beylikdüzü kütahya escort kirsehir escort isparta escort escort bursa bayan escort istanbul escort istanbul escort mersin pendik escort bayan escort kayseri bayan escort bayan bursa kocaeli escort bayanlar atasehir escort bayanla istanbul escort

CENAZE NAMAZI NEDİR?NASIL KILINIR?ŞARTLARI NELERDİR?

Gezelim Görelim 22 Aralık 2008

Cenaze Namazı:
Cenaze üzerine namaz kılmak farz-ı kifâyedir. İster bir kişi kılsın, isterse bir cemaat, farz yerine getirilmiş olur. Yalnız imamın kılması bile kifayet eder. Ancak ölünün cemaati ne kadar çok olur ise, ölünün o nisbette mağfirete ve rahmete nail olacağı da hadîslerde belirtilmiştir.
“Herhangi bir ölünün üzerine mü’minlerden 100 kişiye yakın bir cemaat namaz kılar da hepsi onun mağfiretine dua ederse onun için yaptıkları dua makbûl olur.”
Diğer bir rivayette, 40 kişi denilmiştir.
Namazı kılınmadan gömülmüş oldukları anlaşılanların namazları, kabirleri başında kılınır.
Ana-babasını öldüren evlâdın, yol kesen eşkıyanın, İslâm devletine baş kaldıran isyancıların ise, cenaze namazları kılınmaz.
Diğer namazlarda şart olan necasetten ve hadesten temizlik, kıbleye yönelmek, avret yerlerini örtmek ve niyet etmek; cenaze namazı için de şarttır. Bundan başka şu şartlar da lâzımdır:
1 – Ölünün Müslüman olması.
2 – Yere konmuş olması, vasıta üzerinde olmaması.
3 – Ölünün mevcut olması. Gâib üzerine namaz kılmak Hanefî mezhebinde câiz değildir.
4 – Cenazenin önde olması, arkada kalmaması…
Diğer namazları bozan hususlar, cenaze namazını da bozar. Yalnız cenaze namazında kadınla erkeklerin aynı safta bulunması ile namaz bozulmaz.
Namazı kıldıran imam, kadın veya erkek cenazelerin göğüs hizasında durur. Cenaze de, sağ yanı kıbleye gelecek şekilde önde bulundurulur.
Cenâze Namazı Nasıl Kılınır?
Cenaze namazı niyet ve 4 tekbir ile kılınır. Niyet etmeksizin veya tekbirlerden birini getirmeksizin kılınacak namaz sahih olmaz. Niyet aslında kalben yapılır, dil ile de söylenilmesi sünnettir.
Niyette, ölünün erkek veya kadın veya sabî (çocuk) olduğu belirtilir. İmam olan zat, “Allah rızası çin, hâzır olan cenaze namazını kılmaya ve cenaze için dua etmeye” diye niyet ederek namaza başlar. İmamete niyet lâzım gelmez. Cemaat da aynı şekilde niyet eder, ayrıca, “uydum imama” derler. Yalnızca “uydum imama” denilmesi de yeterlidir.
Cenaze namazının rükünleri, kıyâm ile tekbirdir. Kur’an okumak (kırâet), rükû’ ve secdeler yoktur.
Namaz şu şekilde kılınır:
İftitah tekbiri alınarak eller bağlanır. Ve Sübhâneke okunur. Sübhâneke’de
Ve teâlâ ceddük” kelimesinden sonra, “Ve celle senâük” ilâvesi yapılır. Sonra eller kaldırılmaksızın, baş göz işâreti yapılmaksızın, ikinci bir tekbir alınarak Allahümme salli ve bârikler okunur. Sonra üçüncü bir tekbir alınır ve hem ölü için, hem de bütün Müslümanlar için duâ edilir. Burada muayyen bir dua yoktur. “Allahümme’ğfirlî ve li’l-meyyiti ve li-sâiri’l-mü’minîne ve’l-mü’minât…” veya:
“Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr birahmetike yâ erhame’r-râhimîn” duaları yapılabilir. Yahut daha başka herhangi bir dua da olabilir. Bilmeyenler, dua niyetine Fâtiha sûresini bile okuyabilirler.
Şu duayı okumak ise sünnettir:
“Allahümme’ğfir li-hayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ…
Allahümme, men ahyeytehu minna fe-ehyihî ale’l-islâm ve men teveffeytehu minnâ fe-teveffehu ale’l-îman ve hussa hâze’l-meyyite bir-ravhı ve’r-râhati ve’l-mağfireti ve’r-rıdvân…
Allahümme in kâne muhsinen fe-zid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fe-tecâvez anhü ve lakkıhi’l-emme ve’l-büşrâ ve’l-kerâmete ve’z-zülfâ bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn…” (*).
“Allahım, bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, erkeklerimizi, kadınlarımızı, küçük ve büyüklerimizi afv ü mağfiret buyur!
Ya İlâhî bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat, öldürdüklerini ise îman üzere öldür… Bilhassa, bu (hâzır olan) ölüyü kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızana erdir!
Yâ Rabbi, eğer bu ölü muhsin ise, ihsanını artır. Ve eğer yaramaz biri ise afvet, kendisine emniyet, beşaret, keramet ve kurbiyet nasîb eyle, ey erhamerrâhimîn!..”
Ölü eğer erkek çocuk cenazesi ise, ve men teveffeytehû minnâ fe-teveffehû ale’l-îman cümlesinden sonra, şu şekilde dua edilir:
Allahümme’c’alhü lenâ feratan, Allahümme’c’alhü lenâ ecran ve zührâ… Allahümme’c’alhü lenâ şâfian müşeffeâ…
“İlâhî, onu bize takdim edilmiş bir ecir kıl, yâ Rabbi onu bize bir sevab, bir zâhire kıl, onu bizlere şefaatçı ve şefaatı kabûl edilmiş kıl…” (*).
Sonra dördüncü tekbir alınır ve sağa ve sola selâm verilir. Dördüncü tekbirden sonra namaz tamamlandığından, eller salıverilir. Tekbirden başka olan dualar gizli okunur.
Cenaze namazında Kur’an okumak câiz değildir. Ancak dua niyetiyle bâzı âyetler okunabilir.
Başlangıç tekbirinde imama yetişemeyen kimse, sonraki tekbiri bekler ve onunla namaza girer. Cenaze musalladan kaldırılmadan da tekbiri dörde tamamlar.
Zaruret olmadıkça cami içinde cenaze namazını kılmakta kerahet vardır. Yağmur veya müsait yer olmaması sebebiyle camilerde kılınmasında ise, bir mahzur ve kerahet yoktur.
Cenaze namazında selâm vermek vâcibtir. Okunan dualar ise sünnettir.
Cenaze namazı kılacakların üç saf olması menduptur.
Cenaze üzerine bir defa namaz kılınır. Tekrar edilmesinde kerahet vardır.
Müteaddid cenazelerin her birine ayrı ayrı namaz kılmak evlâdır. Hepsine bir namaz kılmak da sahihdir.
Ölünün alnına veya sargısına veya kefenine ahidnâme, yani, kendisinin îman üzerine, ahd-i ezelî üzerine sâbit bulunmuş olduğuna dair bâzı mukaddes kelimeler yazılması hâlinde, Allah’ın mağfiretine nail olacağı umulur denmiştir. Fakat bu mübarek kelimelerin, meselâ kelime-i tevhidin, kabir içinde kalıp bilâhare çiğnenmesi veya cenazeden akacak mayilerle kirlenmesi mümkündür. Bu cihetle böyle bir şeyler yazmak mahzurdan uzak değildir.
Ölünün yıkanmasından sonra ve kefenlenmesinden önce alnına mürekkeple değil, şehadet parmağı ile bismillâh; göğsü üzerine de lâ ilâhe illâllah yazılması daha muvafık görülmüştür.

Benzer İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“CENAZE NAMAZI NEDİR?NASIL KILINIR?ŞARTLARI NELERDİR?” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir

Sponsor Bağlantılar

instagram takipçi hilesiinstagram beğeni