escort bursa escort beylikdüzü kütahya escort kirsehir escort isparta escort escort bursa bayan escort istanbul escort istanbul escort mersin pendik escort bayan escort kayseri bayan escort bayan bursa kocaeli escort bayanlar atasehir escort bayanla istanbul escort

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?KİMLER ÖĞRENİN KREDİSİ ALABİLİR?ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

ÖĞRENİM KREDİSİ nedir?

 
Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Devlet ıstatistik Kurumu toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

* Ön lisans öğrencileri
* Lisans öğrencileri
* Açık öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb.)
* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yapan öğrenciler(ıntibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
* Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
* Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler
* İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi; öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenciye hem burs hem de öğrenim kredisi verilmez.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

* Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,
* Ek (Artık Yıl) süre öğrenim gören öğrenciler,
* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (ıntibak programı süresince)
* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Anarşi ve terör olaylarına karışan öğrenciler,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre,kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

Öğrenim kredisinden yararlanamaz. 

Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten, öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Kurumu’nun Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle, tespit edilmektedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (TEFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. 

Öğrenim ve Katkı Kredisinin Kesilme sebepleri:

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması,
* Sağlık sorununun olması,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması,yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Devamlı gelirle çalışması,
* Kesin hükümle mahkum olması

Hallerinde öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi kesilmektedir. 

Lisan sonrası öğrenim ve katkı kredisi Borcunun ödenmesi:

* Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar zamanda üçer aylık ( 2006-2007 öğretim yılından itibaren aylık) dönemler halinde öder.
* Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitiş ve borçların tahsilât, başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre hesap edilir.
* Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler de borçlarını, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere göre öderler.

Öğretim Kurumundan Ayrılma Halinde Borcun Ödenmesi:

* Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde üçer aylık ( 2006-2007 öğretim yılından itibaren aylık) dönemler halinde borcunu öder.
* Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

Diğer Hallerde Borcun Ödenmesi:

Hakikate aykırı beyanda bulunma, en az asgari ücret düzeyinde sürekli bir işte çalışarak bir gelire sahip olma, kesin hükümle mahkum olma ve Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma sebebiyle kredisinin kesilmesi halinde öğrenci borcunu; kredisinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihi takip eden ödeme döneminden başlamak suretiyle bir yıl içinde üçer aylık ( 2006-2007 öğretim yılından itibaren aylık) dönemler halinde öder. Bu durumda olan öğrenciler için “Kredi Borcunun Tespiti” maddesine göre belirlenen endeks artışından ilave edilen miktarlardan herhangi bir indirim yapılmaz.

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğrenim Kredisi Borçlarını Ödemesi:

Lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl (2006-2007 öğretim yılından itibaren 3 yıl) sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya master öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler ise borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve üçer aylık ( 2006-2007 öğretim yılından itibaren aylık) dönemler halinde ödemek zorundadırlar. Yüksek lisans öğrenimi müddetince, lisans öğrenimi esnasında alınan kredi borçlarının ertelenmesi durumunda (TEFE) uygulamasına erteleme süresince devam edilecektir.

Öğrenim ve Katkı Kredisi Taksitlerinin ödenme zamanı:

* Borçlu öğrenim ve/veya katkı kredisi taksitini her dönemin son ayının en geç sonuncu iş günü mesai bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Taksitleri daha sonraki bir tarihte ödeyenler zamanında ödememiş sayılırlar.
* Ödeme günü (borcun aylıktan kesilmesi hali hariç) taksitin havalesi ile ilgili banka dekontunun tarihidir.
* Ödemeyi ve gününü kanıtlama yükümlülüğü borçluya ait olup, ödemelerde bir ihtilaf halinde Kurum kayıtları esas alınacaktır.
* Öğrenim kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada, borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı,
* Katkı kredisi borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının tamamı,muaccel olur.
* Muaccel olan borçlar bu tarihten başlayarak 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kurum hesabına aktarılır.
(Kaynak:kyk.gov.tr)

Benzer İçerikler
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?KİMLER ÖĞRENİN KREDİSİ ALABİLİR?ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir

Sponsor Bağlantılar

instagram takipçi hilesiinstagram beğeni