Taheret Nedir Nasıl Alınır ?

Dini Bilgiler 9 Ocak 2009

“İslam dini temizlik temeli üzerine binâ edildi.” (Hadîs-i Şerîf) Bildiğiniz gibi, temizlik imanın yarısıdır denir. Bu yüzden de önce bedeni temizlik olmak üzere, hayatımızın her alanın da temizliğe dikkat etmemiz gerekir. bilgituru.com bloğumuzun Dini Bilgiler köşesinde, çok sorulan bir konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Taharet.Taharet’in sözlük anlamı temizlik, nezâfetdir. Dini anlamı ise,  necâset denilen maddi pislik ve hades denilen, ibadetlere engel olan hükmi kirlilik hallerinden temizlenmektir. İslam Dininde Temizliğe Verilen Önem çok büyüktür. Hatta öyle ki temizlik ibadetlerin vazgeçilmez şartı ve anahtarı olarak gösterilmiştir. Temizlik pek çok ibadetin ön şartı olduğu gibi, sağlık açısından da yegane unsurların başında gelmektedir. Ayrıca temizlik rızkı artıran en önemli sebeplerdendir. Hadîs-i şerîfte: “Temizliğe devam et ki, rızkına genişlik verilsin” buyrulmuştur.Temizlik denildiği zaman akla sadece bedeni temizlik gelmemelidir. Öncelikle kalp temizliği şarttır. Beden temizliği ve kalp temizliği birleştiği taktirde yapılan ibadetler Allah katında kabul görür.

temizlik_hakkinda_hadis_ve_ayetlerTemizlik Hakkında Hadisler ve Ayetler

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) temizlik üzerine pek çok hadis ve ayetten bahsetmiştir. Bu ayet ve hadisler İslam Dininde temizlik konusuna ne kadar çok önem verildiğini göstermektedir. Temizlik hakkında bazı hadis ve ayetler aşağıda verilmiştir.

 • İslam dini temizlik temeli üzerine bina edilmiştir. (Hadisi Şerif)
 • Allah (C.C) temizdir, temizleri sever. (Hadisi Şerif)
 • İslam temizdir, siz de temizlenmelisiniz. Çünkü, cennete ancak temiz olanlar girecektir. (Hadisi Şerif)
 • Temizlik imanın yarısıdır. (Hadisi Şerif)
 • Temizlik imanın kelamından ve nurundandır. (Hadisi Şerif)
 • Hiç şüphe yok ki Allah (C.C) tövbe edenleri, maddi ve manevi kirden temizlenenleri sever. (Bakara Suresi 222)
 • Abdest ve teyemmüm emri ile, Allah (C.C) sizin için güçlük dilemez ancak sizi tertemiz etmek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Taki şükredesiniz. (Maide 6)
 • Allah (C.C) üzeerinize gökten yağmur indiriyor. Onunla sizi pisliklerinizden temizlesin diye (Enfal 11 )

Temizlik Neden İmandan Sayılır ?

Cenabı Hak kainata öylesine büyük br temzlik kanunu koymuştur ki, bütün canlıların istisnasız buna itaat etmesi emrini vermiştir. Çevrenize dikkatlice baktığınızda da dünya üzerindeki her şeyin bu kanuna tabi olduğunu görebilirsiniz. Vücudumuzda bile bir temizlik kanunu vardır. Kandaki alyuvarların mikrop ve zararlı organizmaları yok etmeleri, temizlik kanununa çok güzel bir örnektir. Göz kapaklarının gözü silmesi de bir başka temizlik örneğidir. Sineklerin kanatlarını çırparak yaptıkları da bir temizliktir. Bunlar gibi binlerce örnek sayılabilir. Bütün bunlar, Cenabı hakkın Kudüs isminin birer cilvesidir. Canlı cansız bütün yaratılanlara verilen temizlik görevinde yaratılanların en eşrefi ve en mükerremi olan insan, maddi ve manevi temizlikle mükellef olmuştur. Yeri ve göğü yaratan Rabbimizin koymuş olduğu bu kanuna uyulmaması, Allah (C.C)’ye karşı gelmek anlamına gelen çok büyük bir gaflettir. Ayetlerin pek çoğunda geçen maddi ve manevi temizliğin Allah’ın sevgisine ve rızkına nail olmaya vesile olduğunu asla unutmayın.

Tahâret (Temizlik) Kaç Türlü Olur?

Tahâret, yani, temizlik esas olarak iki türlü olur:

 1. Necasetten Tahâret (Temizlik).
 2.  Hadesten Tahâret (Temizlik).

kac_cesit_taharet_vardirNecasetten Temizlik Ne Demek?

Maddi olan kir ve pisliğe “necaset” denir. Temiz olmayan, necasetli maddeye ise “necis” adı verilir. Necasetten temizlik ise, beden veya elbisede bulunan ve necis sayılan maddelerden arınmak ve temizlenmek anlamına gelir.Pis olan maddelerin bazısı aslından pistir. Bazısı da aslı itibariyle temiz iken, daha sonra kendisine bir pisliğin bulaşmasından dolayı pis olmuştur. Bunlara örnek olarak idrar ile, kendisine idrar bulaşmış elbiseyi verebiliriz. İdrar’ın bizzat kendisi pis ve necistir. Elbise ise, aslında temiz iken, kendisine bulaşan idrarla pislenmiş, necis olmuştur.

Hadesten Temizlik Ne Demek?

Hades bazı ibadetlerin yapılmasına dini yönden engel olan hükmi bir kirlilik halinin olması durumudur. Abdestsizlik, cünüplük, hayız ve nifas (lohusalık) hali gibi… Hadesten temizlik ise, gusül veya abdest almak yoluyla, bu hades halinden temizlenmek anlamına gelir.

Kaç Türlü Hades Vardır?

İki türlü hades vardır:

 • Küçük Hades

Ağız veya burundan kan gelmesi, küçük abdestini yapmak veya bunlar gibi abdestin bozulmasına neden olabilecek ve yalnız abdest almakla giderilebilecek hades durumlarıdır. Küçük hades durumunu ortadan aldırmak için sadece abdest almak yeterlidir.

 • Büyük Hades

Nifaz, hayız hali veya cunupluk gibi durumlardan dolayı rotaya çıkan büyük hades, Gusul abdesti alarak giderilebilecek bir durumdur.

Güzel Taharet Yapmanın ve Sünnete Uymanın Gerekliliği

İslam Dini büyüklerine göre, insanlara süfli cinlerin musallat olma sebeplerinin başında,gusül abdesti ve namaz abdestindeki eksiklikler ve insanların üzerine necaset bulaşmış olması,abdestsiz gezmek ve 4 metre kareden daha geniş alanlarda çıplak gezmeleridir.  “Peygamberimize bir kabile muallimleriyle birlikte ziyarete gelir.Efendimiz, muallim sahabeye sorar:”Bu kavim ne gibi güzel bir amel işliyor ki yüzleri çok güzel.” Muallim Sahabi; “Ya Rasulallah! Bu kavim taharet’e çok riayet ediyor.” diye cevap verir. Peygamberimizin bu hadisinden, görülmeyen yerlerini temiz tutanların yüzlerinin güzel olacağı anlaşılıyor. İmam-ı Rabbani hazretleri;”Biz bu dereceye Rasulullah Efendimizin sünnetine tam riayetle elde ettik. Bir gün tuvalete sağ ayağımızla girdik de o gün çok büyük kayıplara uğradık.” buyuruyor.

Necasetten Taharet

 • Önce çoraplarınızı çıkarın.
 • Pantolonun paçalarını yukarı doğru sıvayın.
 • Tuvalete sol ayakla girin.
 • Tuvalete girmeden önce şu duayı okuyun. “Euzu Billahi mine’l-hubsi ve’l-habais” Anlamı : “Maddi manevi pisliklerden Allah’a sığınırım”
 • Kapıyı içeriden kilitleyin.
 • Büyük hacet, mümkünse sola meyilli oturularak giderilir. Necasetin gelmesi kesildikten sonra taharete başlanır.

taharet_nedir_nasil_alinirTaharet Nasıl Yapılır ?

Taharet yapmanın en güzel şekli üç kademede yapılandır.

 1. Önce kuru olarak silmek : Bir parça tuvalet kağıdı sol ele alınır ve necasetin çıktığı yer kuru olarak silinir. El arka taraftan dolaştırılarak temizlik yapılmalıdır. Elin Önden dolaştırılıp temizlik yapılması uygun değildir.
 2. Sonra su ile yıkamak : Sağ elle musluk açılır ve tasa su doldurulur.Sol ele su dökülerek, necasetin çıktığı yer sol elle, özellikle orta parmak kullanılarak iyice yıkanır. Parmak uçları ile necasetin çıktığı yere dokunulmaz. Ardından da idrar temizliğine başlanır.
 3. Sonra da kurulamak : Yıkanma ve temizlenme işlemi bittiği zaman tekrar bir parça tuvalet kağıdı yardımı ile yıkanan bölgeler kurulanır.

Erkeklerde Taharet Nasıl Alınır ?

 • İdrarın çıkış yeri öne doğru br kaç defa sıvazlanarak kalan idrar tamamen boşaltılır. Sonra su ile yıkanarak necis temizlenir.
 • Yıkama işlemi bittikten sonra ön ve arka bölgeler kurulanır. Ardından iç çamaşırına değdirmeden  idrar yolunda kalan son damla da temizlenir. Buna istinka denir. Büyük fıkıh kitaplarında istinkanın da çeşitleri vardır.
 • Kırk adım yürümek, öksürmek, yan yatmak ve kişi kaç yaşında ise yaşı sayısınca adım atmak istinka çeşitlerinden bazılarıdır.
 • Günümüzde ise pratik olarak yapılan istinka şekli şöyledir. Tuvalet kağıdından küçük bir para koparılır. Kibrit başı büyüklüğünde top yapılıp idrar kanalının ucuna tampon olarak konulur. (Aynı şekilde erkeklerdeki mezi akıntısı için, de pamuktan bir parça koparıp fitil yaparak kamışın deliğini tıkamak gerekir. )
 • Son olarak ayağa kalkıp üzerini toplamak gerekir.
 • Bol su ve süpürge ile tuvalet taşını temizlemek gerekir. Ayrıca dipte kalan necasetin temizlenmesi için de bol su dökülmeli ya da sifon çekilerek temizlik tamamlanmalıdır.
 • Son olarak sağ ayakla tuvaletten çıkılmalı ve çıkarken şu dua okunmalıdır.  “Elhamdü-lillahi-lezi ezhebe anne’l-eza ve afani min zalik” Anlamı :“Bana ezadan afiyet veren (kurtaran) ve bizden ezayı gideren Allah’a hamd olsun.
 • Elleri yıkarken de özellikle orta parmak ovalayarak ve bol sabunla yıkanmalıdır. 3 -5 dakika gezip dolaştıktan sonra, idrar yoluna tıkanan kağıt ya da pamuk çıkarılmalıdır.
 • Taharet ve istinka bu şekilde yapıldıktan sonra abdest alınmaya başlanabilir. Küçük su döktükten sonra son damlayı almak ve idrarın çıktığı yeri kurulamak çok çok önemlidir. Bu temizliği yapmadan alınan abdest akabinde hemen geri bozulacak ve iç çamaşırı necasetlenecektir.
 • Necasetin bulaştığı yer üç defa, su dökülerek ovalanmalı ve sıkılmalıdır.
 • Hacet yaparken ön veya arkanın kıbleye dönük olması ve özürsüz necasete bakmak mekruhtur.
 •  Erkekler idrarının tam kesildiğine emin olmadıkça abdeste başlaması caiz değildir.
 • Yazıya elverişli olmayan kağıtların taharette kullanılması mekruh değildir.
 • Yellenmek taharet gerektirmez (Ancak yellenme esnasında necaset çıktı ise taharet o zaman gerekir). Kadınlara istibra yoktur.

Kadınlarda Taharet Nasıl Alınır ?

 • Kadınlar sadece avret yerlerinin dışını yıkarlar.
 • Tuvalette konuşulmaz, selam alınmaz.
 • Mazeretsiz avret yerine ve necasete bakılmaz.
 • Tuvalete tükürülmez, sümkürülmez.
 • Helada vücut ile oynanılmaz.
 • İhtiyaç giderilir giderilmez heladan hemen çıkılır.
 • Tuvalete, başın örtülü olarak girilmesi müstehaptır. (Müstehap : Yapılması sevap olan ama yapılmadığında günah sayılmayan, Alla(C.C.)’ın hoşuna giden eylemler)
 • Hasta kadın ya da erkeğe sadece nikahlısı tarafından taharet yapılabilir. Eğer hasta kişinin nikahlısı yoksa taharet düşer ve bu hastalar teyemmüm veya abdest aldıktan sonra taharet almaksızın namaz kılabilirler.
Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“Taheret Nedir Nasıl Alınır ?” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir

Sponsor Bağlantılar