Tubitak Bursu Başvuru Koşulları

Öğrencilerin burs almak için başvuru yaptığı pek çok vakıf ve kurum vardır. Bu kurumlardan bir tanesi de Tubitak. Tubitak, öğrencilere vermiş olduğu burs desteği ile öğrencilerin eğitimine destek olan önemli kurumların başında yer almaktadır. Üstelik geliri olan ve olmayan öğrenciler için farklı burs uygulaması ile de en fazla burs ücreti ödeyen kurumlardan bir tanesidir. bilgituru.com blogumuzun eğitim köşesinde, burs veren kurumlar ve baş vuru koşulları hakkında siz değerli okurlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tubitak Bursu Başvuru Koşulları hakkında sevgili okurlarımızdan gelen talep üzerine detaylı bir makale hazırladık.  Üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat olan burslar pek çok kurum tarafından verilmektedir. Burs alacak öğrenciler için belirli şartlar aranmaktadır. Bu burs veren kurumlardann en çok tercih edilenlerden bir tanesi de Tubitaktır. tubitak burs başvurusu için neler gerekmektdir. Tubik Bursu kimlere verilir. Tubitak Bus Başvurusu için gereken lkoşullar nelerdir. Gelin merak ettiğiniz tüm soruların cevabını hep birlikte görelim.Tubitak Burs,Tubitak Burs Başvurusu,Tubitak Bursu Kimlere Verilir,Tubitak Bursu 2014,Tubitak Burs Başvuruları, Tubitak Burs Başvurusu 2014,Tubitak Bursu Ales

Tubitak Bursu Ales,Tubitak Bursu Kimlere Verilir ?

tubitak_egitim_bursu

Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde  tezli yüksek lisans yapmakta olan öğrencilere karşılıksız burs vermektedir.. Bursiyerler, koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir.
Burs programına üniversitelerde, kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil koşulları sağlayan tüm tezli yüksek lisans öğrencileri başvuru yapabilirler.

Tubitak Bursu Başvuruları

 • Burs başvurusunda bulunmak isteyen adaylar,  http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinden başvuru dönemi içinde, erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde, mesai saati bitimi olan 18:00’e kadar (Saat 18:00’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalayacaklar ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklayacaklardır. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
  Adayların internet üzerinden beyan ettikleri bilgiler esas alınarak belirlenecek değerlendirme puanlarının hesaplanmasında:
 •  Mezun olduğu üniversitenin eğitim öğretimde kullanmış olduğu not sistemi esas olmak üzere, yüzlük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması aynen kullanılır. 4’lük sistemdeki ağırlıklı genel not ortalaması ise Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınmak suretiyle yüzlük sisteme dönüştürülerek kullanılır.  Üniversitelerin kendi dönüşüm tablolarına göre, 100’lük sisteme dönüştürdükleri notlar esas alınmaz.

tubitak_bursu_basvurusu_nasil_yapilir

 • Başvurduğu programın puan türünde alınan ALES puanları aynen bırakılacaktır.
 • Yukarıda belirtildiği şekilde yüzlük sistemde ifade edilen Lisans not ortalamalarının %50’sinin ve ALES puanlarının %50’sinin toplamı alınır.
  Yukarıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar Bursiyer Adayı olacaklardır.
 • BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu, gerektiğinde üniversitelere ve/veya alanlara göre dağılımı esas alarak farklı destekleme puanları belirleyebileceği gibi, bazı alanlara-bölümlere-bilim dallarına hiç destek verilmemesini de kararlaştırabilir.
 • Bursiyer adayı olarak belirlenenlerden ilanda istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde gönderenlerin belgeleri incelenir. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini hiç göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgelerin incelenmesinden sonra, bursiyer adaylarının listesi ve aşağıda sayılan belgelerin ulaştırılacağı tarih aralığı, başvuru döneminin bitiminden itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilir. Bursiyer adayı olma hakkını kazananlara ve kazanamayanlara ayrıca bildirim yapılmaz.

Tubitak Burs Başvurusunda İstenecek Belgeler

tubitak_egitim_bursu_ales

Tubitak kurumuna burs başvurusu için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir. İstenilen belgeler, aşağıdaki sıraya göre düzenlenip kuruma gönderilmelidir.

 1. Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda PDF çıktısını alıp imzaladığı başvuru formu.
 2. Adayın tezli yüksek lisans programındaki durumunu (lisan/bilimsel hazırlık, ders alma, tez yazımı vb) gösteren ve yüksek lisansa kabul tarihini gün-ay-yıl olarak belirten öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli öğrenci belgesinin aslı.
 3. Aday;
  a. Halen bilimsel hazırlıkta ya da yüksek lisans öğreniminin herhangi bir aşamasında ise, 2012-2013 güz yarıyılında almakta olduğu ve varsa daha önce aldığı dersleri ve kredilerini gösteren yeni tarihli transkriptin aslı (devam eden dersler transkriptte yer almıyorsa, yeni tarihli ayrı bir belgede gösterilmelidir.),
  b. Lisan hazırlık sınıfında öğrenim görmekte ise ya da lisan öğrenimi için süre almış ise, öğrenci işleri biriminden alınmış yeni tarihli durumunu belirten belgenin aslı,
  c. Yüksek lisansa kabul edildikten sonra lisan hazırlık okuyup da bitirmiş ise, öğrenci işleri biriminden ya da hazırlık okulundan alınmış başlama ve bitirme tarihlerini gösteren belgenin aslı,
 4. Adayın lisans öğrenimi sırasında almış olduğu tüm dersleri, bu derslerin notlarını, ağırlıklı genel not ortalamasını ve mezuniyet tarihini gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti
 5. Adayın lisans geçici mezuniyet belgesinin ya da diplomasının üniversite veya noter tarafından onaylanmış sureti,
 6. Adayın 2009 sonbahar döneminde ya da sonrasında girdiği ALES sonuç belgesinin renkli fotokopisi veya bilgisayar çıktısı.
 7. Adayın kayıtlı olduğu yüksek lisans programının gerektirdiği ALES puan türünü belirten enstitü tarafından hazırlanmış belge.
 8. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi (Türkçe, imzalı, en çok iki sayfa)
  Burs alacak Öğrencilerin Belirlenmesi
  İstenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adayların, internet üzerinden yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresinde göndermeyenlerin bursiyer adaylıkları iptal edilir. Belgeleri beyanlarına uygun bulunanlar bursiyer olarak ilan edilirler.

Burs verilenlerin listesi ve bunlardan istenen diğer belgelerin ulaştırılacağı tarih, yukarıdaki belgelerin ulaştırılacağı tarihten itibaren 5 hafta içinde http://www.tubitak.gov.tr/bideb adresinde ilan edilir.
Ayrıca burs verilenler, izlenmesi gereken aşamalar ve istenen belgelere ilişkin bilgileri içeren Bildirim Yazısı’na e-BİDEB üzerinden ulaşabilirler. Burs verilenler, örneğine başvuru sırasında yine e-BİDEB üzerinden ulaşılabilecek olan, Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedini ve Bildirim Yazısı’nda sayılan diğer belgeleri BİDEB’e belirlenen sürede ulaştırmaları gereklidir.
Bu belgelerin belirlenen sürede usulüne uygun olarak ulaştırılmaması halinde burs geçersiz sayılır.

tubitak_egitim_bursu_kosullari

Tubitak Bursunun Süresi Ne Kadar ?

 • Tubitak’ın vermiş olduğu burs, akademik programda, bursiyerin yüksek lisans derslerine başladığı yarı yıl esas alınarak öğrenciliğinin ikinci yılının sonuna kadar devam ettirilir. Bursiyer bilimsel hazırlık okumuşsa öğrenim süresinin ilk üç yılında en fazla 2 yıl süreyle burs alabilir.
 • Derslerine güz yarıyılında başlayanların bursları, ikinci yılın Ağustos ayı sonunda, bahar yarıyılında başlayanların bursları ikinci yılın Ocak ayı sonunda kesilir. Öğrenimlerini bursiyerlik süreleri dolmadan bitirenlerin bursiyerlikleri, enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı tarih dikkate alınarak, ay sonu itibariyle sona erer.
 • Lisan hazırlık sınıfında burs ödenmez.

Tubitak Bursu Ne Kadar,Tubitak Ne Kadar Burs Veriyor ?

Aylık burs miktarı, yurt içi yüksek lisans bursundan başka burs, kredi, ücret, maaş, ticari kazanç vb. düzenli geliri olmayanlar için 1.500 TL/ay, olanlar için 400 TL/ay’dır. Bursiyer, gelirinin sona ermesi durumunda tam burslu statüye, başka gelir elde etmeye başlaması halinde de kısmi burslu statüye geçirilir.Tubitak Burs,Tubitak Burs Başvurusu,Tubitak Bursu Kimlere Verilir,Tubitak Bursu 2014,Tubitak Burs Başvuruları, Tubitak Burs Başvurusu 2014,Tubitak Bursu Ales

Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

“Tubitak Bursu Başvuru Koşulları” hakkında 0 yorum var

İlginizi Çekebilir

Sponsor Bağlantılar